Norint užtikrinti pastovų baseino vandens švarumą, skaidrumą ir tyrumą, baseino priežiūra būtina vieną kartą per savaitę. Pilną vandens keitimą rekomenduojama vykdyti kartą per 1-2 metus.

Reguliariai baseino priežiūrai reikalingi 5 veiksniai:

1. pH LYGIO REGULIAVIMAS – testerio ir „Phenol Red“ tablečių pagalba patikrinkite pH lygį. Priemonių „Ph minus“ arba „Ph plius“ pagalba jį sureguliuokite.

2. VANDENS OKSIDAVIMAS – „ŠOKAS“ (1-mą kartą prileidus baseiną ir kas 15– 30 dienų) – greito veikimo chloro granulės.

Jei pasirinkote priežiūrą be chloro – aktyvusis deguonis.

3. VANDENS SKAIDRINIMAS (1-ną kartą/sav.) – flokuliantas.

4. DUMBLIŲ ŠALINIMAS (1-ną kartą/sav.) – algicidas.

5. VANDENS REGULIARI DEZINFEKCIJA (1-ną kartą/sav.) – daugiafunkcinio chloro „Force“ 5 in1 tabletė.

Jei pasirinkote priežiūrą be chloro – aktyvusis deguonis.

Skaityti daugiau