Baseino vandens problemų sprendimas

Dažnai baseinų savininkai dėl netinkamo dezinfekavimo, valymo, skaidrinimo priemonių pasirinkimo susiduria įvairiomis baseino vandens problemomis. Pateikiame sprendimų būdus, naudojant mūsų baseino vandens priežiūros produktus.

Norint išvengti baseino vandens problemų, rekomenduojame pasirinkti tinkamas baseinų priežiūros priemones, kiekvieną savaitę atlikti reguliarią baseino vandens priežiūrą, vieną kartą per mėnesį oksiduoti vandenį „šoko“ priemonėmis. Svarbu reguliariai prižiūrėti filtravimo įrangą, smėlį keisti kas 1 – 2 metus, jei naudojate ceolitą – kas 2 – 3 metus. Filtravimo sistemos pagalba yra išvalomos nešvarumų dalelytes iš baseino vandens.

Baseino vanduo reikalauja nuolatinės priežiūros ir kontrolės. Filtruojant per smėlio filtrus sulaikomi tik mechaniniai teršalai. Šio filtravimo nepakanka dumblių augimo sustabdymui, bakterijų ir kitų mikroorganizmų sunaikinimui. Augant dumbliams baseino sienos pasidengia plėvele, vanduo tampa žalias. Bakterijų ir kitų mikroorganizmų sunaikinimui, baseino vandenį būtina dezinfekuoti. Dezinfekcijai naudojamas chloras arba bechlorės priemonės – aktyvus deguonis. Kad dezinfekavimo priemonės maksimaliai atliktų savo darbą būtinos specialios priemonės vandens rūgštingumui ir šarmui reguliuoti: „PH minus“, „PH plius“, vandens skaidrinimui – flokuliantas, dumblių naikinimui – algicidas.

Baseino vandens problemų sprendimas

KĄ DARYTI JEI BASEINO VANDUO VIS DĖLTO UŽSITERŠĖ

Jums reikės šių produktų:

ORGANINĖS ATLIEKOS IR TERŠALAI

1. Išvalykite baseino dugną ir sieneles.

2. Pagal testerio parodymus sureguliuokite vandens pH balansą iki 7,2 – 7,4.

3. Atlikite vandens oksidavimą („šoką“) „OCEDIS“ greito chloro „šoko“ granulėmis (jei naudojate aktyvų deguonį, atlikite oksidavimą „OCEDIS“ skystu aktyviu deguonimi „Ovytri“).

4. Įpilkite priemonės prieš dumblius – „OCEDIS“ algicido.

5. Įpilkite vandens skaidrinimo priemonės – „OCEDIS“ skysto flokulianto.

ŽALIAS, DRUMSTAS VANDUO, DUMBLIAI

1. Sureguliuokite vandens pH lygį iki 7.2 – 7.4.

2. Atlikite vandens oksidavimą („šoką“) „OCEDIS“ greito chloro granulėmis (jei naudojate aktyvų deguonį, atlikite oksidavimą „OCEDIS“ skystu aktyviu deguonimi „Ovytri“).

3. Įpilkite „OCEDIS“ algicido „šoko“ arba padvigubinkite algicido „QT15“ normą.

DRUMZLINAS VANDUO

1. Prastas filtravimas.

2. Per aukštas vandens PH lygis:

2.1. pagal testerio parodymus sureguliuokite vandens pH balansą iki 7,2 – 7,4 („OCEDIS PH minus“).

3. Didelis kiekis organinių nuosėdų:

3.1. atlikite vandens oksidavimą („šoką“) „OCEDIS“ greito chloro „šoko“ granulėmis (jei naudojate aktyvų deguonį, atlikite oksidavimą „OCEDIS“ skystu aktyviu deguonimi „Ovytri“);

3.2. įpilkite priemonės prieš dumblius – „OCEDIS“ algicido;

3.3. įpilkite „OCEDIS“ skysto flokulianto – vandens skaidrinimo priemonės.

AUKŠTAS VANDENS ŠARMINGUMAS, AUKŠTAS VANDENS PH

1. Per aukštas vandens PH (virš 7,6) – pagal testerio parodymus sumažinkite vandens pH balansą iki 7,2 – 7,4:

1.1. naudokite „OCEDIS PH minus“ produktą (natrio bisulfatas, druskos rūgštis).

2. Per aukštas vandens šarmingumas (virš 120 ppm) – pažeminkite TA iki rekomenduojamo 80 – 100 ppm lygio:

2.1. naudokite „OCEDIS PH minus“ (natrio bisulfatas, druskos rūgštis).

ŽEMAS PH, ŽEMAS ŠARMINGUMO LYGIS

1. Per žemas vandens PH (žemiau 7,0) – pagal testerio parodymus padidinkite vandens PH balansą iki 7,2 – 7,4:

1.1. naudokite „OCEDIS PH plius“ (natrio hidrokarbonatas).

2. Per žemas vandens šarmingumas (žemiau 50 ppm) – pakelkite TA lygį iki rekomenduojamo 80 – 100 ppm lygio.

AUKŠTAS VANDENS KIETUMAS

1. Jei vandens kietumas yra daugiau nei 300 ppm – tai rodo kalcio perteklių vandenyje:

1.1. naudokite kalcio šalintoją „PristineCheck“, arba keiskite vandenį.

PRASTAS BASEINO FILTRAVIMAS

1. Patikrinkite baseino filtrą ir išvalykite arba atlikite plovimą priešinga srove pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas.

PASIKEITUSI VANDENS SPALVA: RUDAS, ŽALIAS, JUODAS VANDUO

1. Aukštas metalų – geležies, vario, magnio kiekis vandenyje:

1.1. norint pašalinti metalus iš vandens ir atlikti norimą prevenciją, galite naudoti šias priemones „PristineClean“, „OCEDIS“ daugiafunkcinį, neputojantį algicidą „JET 35 3 in 1“ (algicidas turi turėti savyje metalų šalintojo) arba koncentruotą metalų šalintoją „OCEDIS MetalFix“. Norėdami išvengti metalų dėmių formavimosi ir palaikyti norimą metalų lygį vandenyje, reguliariai naudokite „PristineClean“ arba „OCEDIS“ algicidą „JET 35 3 in 1“;

1.2. įpilkite „OCEDIS“ skysto flokulianto – vandens skaidrinimo priemonės;

1.3. pagal testerio parodymus sureguliuokite vandens PH balansą iki 7.2 - 7.4 („OCEDIS PH minus“).

RIEBALAI IR RIEBALINIŲ PUTŲ LINIJA

1. Besimaudančiųjų kūno riebalai ir purvas:

1.1. įpilkite „OCEDIS“ skysto flokulianto – vandens skaidrinimo priemonės;

1. 2. susidariusius riebalus ir matomas riebalines putas ant drenažo vamzdžių ir vandens linijos pašalinkite panaudodami baseinų sienų ir grindų sienelių valiklį „OCEDIS Net Bord“.

PUTOJA VANDUO

1. Jei naudojate masažinę įrangą, sroves, pasirinkite „OCEDIS“ daugiafunkcinį, neputojantį algicidą „JET 35 3 in 1“ dumblių ir metalų šalinimui.

AKIŲ IR ODOS DIRGINIMAS, BLOGAS KVAPAS

1. Sureguliuokite vandens PH lygį iki 7,2 – 7,4.

2. Atlikite vandens oksidavimą („šoką“) „OCEDIS“ greito chloro „šoko“ granulėmis (jei naudojate aktyvų deguonį, atlikite oksidavimą „OCEDIS“ aktyvaus deguonies „šoku“).

Trumpa atmintinė, kaip naudojant „OCEDIS“ baseinų priežiūros priemones, išspręsti vandens problemas galite per maždaug 24 – 48 valandas.

Baseino vandens problema: Priemonės išspręsiančios problemą:

Drumstas vanduo

(Chloraminai)    

Aktyvus deguonis „OCEDIS OvyTri“.

Greitai tirpstantis chloras „OCEDIS V60“.

Skystas flokuliantas „OCEDIS“.

Organinės atliekos ir teršalai

(Putos)

Skystas flokuliantas „OCEDIS“.

Koncentruotas putojimo šalintojas „OCEDIS Anti Foam“.

Purvas ir dumblas Skystas flokuliantas „OCEDIS“.
Aukštas vandens šarmingumo lygis
„OCEDIS PH minus“.
Žemas vandens šarmingumo lygis „OCEDIS PH plius“ (natrio hidrokarbonatas).
Aukštas vandens PH „OCEDIS PH minus“.
Žemas vandens PH

„OCEDIS PH plius“ (natrio hidrokarbonatas).

Padidinti PH iki 7,2 – 7,6 lygio.

Aukštas vandens kietumas

„PristineCheck“.

Vandens keitimas.

Aukštas TDS lygis Vandens išleidimas (keitimas) ir baseino plovimas.
Prastas filtravimas

Patikrinkite filtrą ir išvalykite arba atlikite plovimą priešinga srove pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas.

Smėlio (ceolito) arba filtro užpildo keitimas nauju.

Aukštas fosfatų lygis „OCEDIS Anti-phosphate PRO“.

Pasikeitusi vandens spalva

(aukštas metalų kiekis vandenyje)

Metalų šalintojas „OCEDIS MetalFix“.

Žalias vanduo – skaidrus

(aukštas vario lygis)

„PristineClean“.

Metalų šalintojas „OCEDIS MetalFix“.

Žalias vanduo – drumstas

Palaikykite tinkamą dezinfekcijos priemonių lygį, atlikite vandens oksidavimą (šoką):
aktyvus deguonį „OCEDIS OvyTri“ arba greitai tirpstančio di-chloro granulės „OCEDIS V60“.

Algicidas „OCEDIS QT15“.

Dėmės ant baseino paviršiaus

(juodieji arba geltonieji dumbliai)

Algicidas „OCEDIS QT15“ kartu su aktyviu deguonimi „OCEDIS OvyTri“ arba greitai tirpstančiom di-chloro granulėmis „OCEDIS V60“.

Rudos ar mėlynai žalios dėmės

Dėmės kurios nenusivalo nuo torkretinio cementinio ar kito kieto paviršiaus‚ gali būti šalinamos su valikliu „OCEDIS Net’Bord Gel“ ir algicidu „OCEDIS JET35“, arba reguliariai naudokite „PristineClean“.

Dėmių valymui, kurios nenusivalo nuo stiklo pluošto paviršiaus, akrilinių arba vinilo paviršių, naudokite „OCEDIS Net’Bord Gel“ ir algicidu „OCEDIS JET35“.

Riebalai ir riebalinių putų linijos

(besimaudančiųjų kūno riebalai ir purvas)

Naudokite skystą flokuliantą kiekvieną savaitę, norėdami pašalinti ir išvengti riebalinių sankaupų ant filtro ir paviršių.

Susidariusius riebalus ir matomas riebalines putas ant drenažo vamzdžių ir vandens linijos pašalinkite panaudodami „OCEDIS Net’Bord Gel“ ir algicidu „OCEDIS JET35“.

Jei baseinas užsiteršė – kaip sugrąžinti skaidrų ir tyrą vandenį per maždaug 24-48 valandas

Baseino vandens atstatymas naudojant „OCEDIS“ baseinų priežiūros priemones pasiekiamas greitai ir efektyviai:

1. Pašalinkite iš vandens tiek nuosėdų, kiek tik įmanoma. Sureguliuokite PH 7,0-7,6 ribose.

2. Atlikite baseino vandens oksidavimą, naudodami aktyvų deguonį „OCEDIS OvyTri“ arba greitai tirpstančio chloro granules. Padvigubinkite oksiduotojo kiekį jei baseino vanduo buvo pažaliavęs ilgiau nei vieną savaitę.

3. Įpilkite 300 ml / 10 000 l vandens algicido „OCEDIS QT15“, kad būtų sunaikinti dumbliai.

4. Įpilkite 250 ml / 10 000 l skysto flokulianto „OCEDIS“.

5. Leiskite filtravimui veikti šešias valandas.

6. Po šešių valandų įpilkite pakartotinai 250 ml / 10 000 l skysto flokulianto „OCEDIS“.

7. Leiskite filtravimui toliau veikti 12 – 24 valandas. Po 12 – 24 valandų kai jau yra matomas baseino trapas (dugnas), išsiurbkite baseino dugną vakuuminiu šepečiu, nuvalykite baseino sieneles, praplaukite filtrą, išvalykite skimerio krepšelį, ir palikite veikti filtravimą iki tol kol baseino vanduo bus visiškai švarus ir skaidrus.

8. Po to, kai baseino vanduo išvalytas ir yra skaidrus, dar kartą patikrinkite PH bei įdėkite daugiafunkcinio chloro „OCEDIS Force5“ vieną 250 g tabletę / 25 000 l vandens, į skimerį ar plaukiojantį dozatorių, priklausomai nuo vandens temperatūros ir filtravimo laiko kas 5 – 8 dienos.

9. Palaukite 2 savaites ir atlikite baseino vandens oksidavimą, naudodami skystą aktyvų deguonį „OCEDIS OvyTri“ arba greitai tirpstančio chloro granules, laikydamiesi pateiktų instrukcijų.

Visas reikiamas baseinų chemijos priemones galite įsigyti čia: https://www.baseinuchemija.com/baseinu-chemija-ocedis

Daugiau informacijos apie produktus: Tel. 8 639 33 900 arba el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.